Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – kryminalistyk, kryminolog, suicydolog i wiktymolog, od blisko 60 lat interesuje się problematyka nauk penalnych.

Jest autorem ponad 900 publikacji. Jego książki ukazały się w USA, Niemczech, Japonii i w Chinach. W tych krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii.

W latach 1948-1952 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1953-1955 pył pracownikiem naukowym w Ministerstwie Sprawiedliwości w Głównej Komisji Badania Zbrodnii Hitlerowskich. Do 1961 roku pracował jako redaktor odpowiedzialny kwartalnika Problemy Kryminalistyki. W 1962 roku uzyskał doktorat w zakresie nauk penalnych (kryminalistyka)na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 roku habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1961 roku prowadzi działalność naukową i dydaktyczną na UŁ. W 1974 roku został mianowany prof. nadzwyczajnym, a w 1978 profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1974-1990 był dyrektorem Instytutu Problematyki Przestępczości w Warszawie. W latach 1973-1988 działał jako zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny sądowej i Kryminologii. W latach 1987-1990 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 1979 roku jest członkiem – korespondentem Canadian International Academy of Humanities and Social Science oraz Canadian Inter-American Research Institute. Aktualnie (po raz drugi) jest członkiem Komitetu prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN oraz przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

W 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Profesora Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku za szczególne zasługi dla nauki, kultury, edukacji i kraju Uniwersytet w Białymstoku nadał Profesorowi godność Doktora Honoris Causa.

Biuro Ekspertyz Sądowych

Biuro Ekspertyz Sądowych Fundacji "Ubi societas, ibi ius" realizuje jej cele statutowe i programowe. Zostało powołane w celu wypracowania najwyższych standardów wykonywanych opinii kryminalistycznych, nie kieruje się chęcią osiągnięcia zysku, wszystkie pozyskane środki przekazywane są na cele statutowe FUNDACJI, która posiada osobowość prawną i działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującym porządkiem prawnym.

Coraz częściej w postępowaniach sądowych lub sprawach prowadzonych jeszcze na poziomie postępowania przygotowawczego ( w postępowaniu karnym ) spotykamy ekspertyzy kryminalistyczne wydane w tej samej sprawie o skrajnie różnych wnioskach. Rozbieżność wniosków w tej samej sprawie, o tym samym zakresie badawczym, może znacząco wpłynąć na obniżenie zaufania organów prowadzących postępowanie do wykonanej ekspertyzy.

Stąd zadaniem Fundacji jest podniesienie poziomu ekspertyz kryminalistycznych jako dowodu, którym strona może posłużyć się do ochrony własnego interesu prawnego. Niewątpliwie istotnym zagadnieniem jest nie tylko jakość ale i termin wykonania ekspertyz kryminalistycznych.

Fundacja dysponuje zespołem wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

 

GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ I WYKONYWANYCH EKSPERTYZ, ORAZ KRÓTKIE TERMINY ICH REALIZACJI.

Nasi eksperci posiadają statut biegłych sądowych, przynajmniej od kilku kadencji. Specjaliści Ci o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym, stanowią gwarancje najwyższej jakości OPINII kryminalistycznych w Polsce.

Nasze Biuro wprowadziło prekursorski program ustawicznego podnoszenia kwalifikacji Naszych kadr poprzez realizację testów kompetencyjnych.

Dla organów procesowych bezpłatnie udzielamy konsultacji w zakresie:

  • zabezpieczania materiałów dowodowych,
  • pobrania materiału porównawczego,
  • możliwości podjęcia badań kryminalistycznych.

Praca zespołowa naszych biegłych, ich wiedza i doświadczenie są gwarantem najwyższej jakości OPINII. Współpraca pomiędzy biegłymi różnych specjalności umożliwia wykonanie ekspertyz kompleksowych.

  • Ekspertyzy procesowe (sądowe) są wykonywane na podstawie Postanowień o zasięgnięciu opinii./powołaniu biegłego organów procesowych
  • Ekspertyzy pozasądowe (prywatne) są wykonywane na podstawie zlecenia (FORMULARZ ZLECENIA).
  • Analizy i oceny merytoryczne OPINII wydanych w sprawie (głównie dla Kancelarii Adwokackich, Radcowskich)

Postanowienia o powołaniu biegłego i zlecenia wykonania badań prosimy kierować na adres:
Biuro Ekspertyz Sądowych Fundacji „Ubi societas, ibi ius"
ul. Dankowicka 23, 01-987 Warszawa

Sekretariat BES
  22 290 52 98
  519 589 135
  info@tamprawo.org
Biuro Ekspertyz Sądowych
Fundacji „Ubi societas, ibi ius”
ul. Dankowicka 23, 01-987 Warszawa