Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – kryminalistyk, kryminolog, suicydolog i wiktymolog, od blisko 60 lat interesuje się problematyka nauk penalnych.

Jest autorem ponad 900 publikacji. Jego książki ukazały się w USA, Niemczech, Japonii i w Chinach. W tych krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii.

W latach 1948-1952 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1953-1955 pył pracownikiem naukowym w Ministerstwie Sprawiedliwości w Głównej Komisji Badania Zbrodnii Hitlerowskich. Do 1961 roku pracował jako redaktor odpowiedzialny kwartalnika Problemy Kryminalistyki. W 1962 roku uzyskał doktorat w zakresie nauk penalnych (kryminalistyka)na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 roku habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1961 roku prowadzi działalność naukową i dydaktyczną na UŁ. W 1974 roku został mianowany prof. nadzwyczajnym, a w 1978 profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1974-1990 był dyrektorem Instytutu Problematyki Przestępczości w Warszawie. W latach 1973-1988 działał jako zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny sądowej i Kryminologii. W latach 1987-1990 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 1979 roku jest członkiem – korespondentem Canadian International Academy of Humanities and Social Science oraz Canadian Inter-American Research Institute. Aktualnie (po raz drugi) jest członkiem Komitetu prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN oraz przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

W 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Profesora Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku za szczególne zasługi dla nauki, kultury, edukacji i kraju Uniwersytet w Białymstoku nadał Profesorowi godność Doktora Honoris Causa.

BADANIA FONOSKOPIJNE

 • spisywanie treści dowodowych wypowiedzi,
 • ustalanie liczby mówców,
 • wnioskowanie o stanie emocjonalnym mówców (charakterystyka stanu emocjonalnego),
 • indywidualne badania identyfikacyjne osób,
 • badania autentyczności analogowych zapisów magnetofonowych (tzn. ustalanie, czy analogowe nagranie magnetofonowe nie podlegało montażowi),
 • wnioskowanie o miejscu (charakterystyka miejsca), w którym odbywało się rejestrowane zdarzenie (rozmowa).

Badania wykonywane są względem nagrań audio oraz ścieżek dźwiękowych nagrań wideo, utrwalonych:

 • na analogowych taśmach magnetofonowych i magnetowidowych
 • na płytach CD, DVD, minidyskach, pendrive'ach, dyskietkach komputerowych, kartach pamięci itp. nośnikach danych,
 • w cyfrowych pamięciach urządzeń elektronicznych (telefonach, faksach, dyktafonach, aparatach fotograficznych, kamerach wideo, innych).
 

GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ I WYKONYWANYCH EKSPERTYZ, ORAZ KRÓTKIE TERMINY ICH REALIZACJI.

Nasi eksperci posiadają statut biegłych sądowych, przynajmniej od kilku kadencji. Specjaliści Ci o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym, stanowią gwarancje najwyższej jakości OPINII kryminalistycznych w Polsce.

Nasze Biuro wprowadziło prekursorski program ustawicznego podnoszenia kwalifikacji Naszych kadr poprzez realizację testów kompetencyjnych.

Dla organów procesowych bezpłatnie udzielamy konsultacji w zakresie:

 • zabezpieczania materiałów dowodowych,
 • pobrania materiału porównawczego,
 • możliwości podjęcia badań kryminalistycznych.

Praca zespołowa naszych biegłych, ich wiedza i doświadczenie są gwarantem najwyższej jakości OPINII. Współpraca pomiędzy biegłymi różnych specjalności umożliwia wykonanie ekspertyz kompleksowych.

 • Ekspertyzy procesowe (sądowe) są wykonywane na podstawie Postanowień o zasięgnięciu opinii./powołaniu biegłego organów procesowych
 • Ekspertyzy pozasądowe (prywatne) są wykonywane na podstawie zlecenia (FORMULARZ ZLECENIA).
 • Analizy i oceny merytoryczne OPINII wydanych w sprawie (głównie dla Kancelarii Adwokackich, Radcowskich)

Postanowienia o powołaniu biegłego i zlecenia wykonania badań prosimy kierować na adres:
Biuro Ekspertyz Sądowych Fundacji „Ubi societas, ibi ius"
ul. Dankowicka 23, 01-987 Warszawa

Sekretariat BES
  22 290 52 98
  519 589 135
  info@tamprawo.org
Biuro Ekspertyz Sądowych
Fundacji „Ubi societas, ibi ius”
ul. Dankowicka 23, 01-987 Warszawa